Registrovaní členové spolku se mohou přihlásit zde. Podat přihlášku můžete zde.

Vodík a grafen z metanu

Zařízení uvnitř nenápadného kontejneru umí přeměnit metan vypouštěný ze skládek nebo dosud bez užitku spalovaný v místech těžby ropy na čistý vodík a hromádku načechraného černého prášku - grafenu.

Vodík a grafen z metanu

Na břehu řeky Cam, blízko místa, kde trénují vysokoškolské veslařské týmy Cambridge, druhé nejstarší britské univerzity, stojí šedý přepravní kontejner připravený pro Abu Dhabi. Uvnitř je zařízení navržené firmou Levidian Nanosystems. V rámci dohody se společností Zero Carbon Ventures, firmou ze Spojených arabských emirátů, dodá Levidian během příštích pěti let do SAE 500 dalších takových jednotek. Grafen, který se skládá z monovrstev uhlíkových atomů spojených do opakujícího se hexagonálního vzoru, je nejtenčí známý materiál - může jej tvořit vrstva o tloušťce jen jednoho atomu. Byl izolován v roce 2004 na univerzitě v Manchesteru Andre Geimem a Konstantinem Novoselovem, kteří za svůj objev získali Nobelovu cenu. Britská společnost Levidian nedávno vyvinula zařízení, které pomocí plazmové technologie rozděluje metan na jeho základní atomy: uhlík vázaný na vysoce kvalitní grafen a vodík, který lze buď okamžitě použít, nebo uložit pro budoucí použití. Zdroj levného vodíku na obzoru Jejich projekt znamená, že budou moci nabízet vodík za velmi nízkou cenu, protože pro vedlejší produkt, vysoce kvalitní grafen, existuje prosperující trh. Generální ředitel Levidian, John Hartley, říká: „Levidian je společnost zabývající se klimatickými technologiemi se sídlem v Cambridge. Náš tým vyvinul transformační zařízení – LOOP – které využívá naši vlastní technologii k štěpení metanu na vodík a uhlík, kde uhlík přemění na vysoce kvalitní grafen. To má obrovský potenciál pro dekarbonizaci těžkého průmyslu, zatímco vyrobený grafen může sloužit v celé řadě moderních aplikací.“ Arabská společnost Zero Carbon Ventures spolupracuje s významnými společnostmi zabývajícími se nakládáním s odpady, a jejich záměrem je během příštích pěti let nasadit v regionu SAE nejméně 500 zařízení LOOP50. Se zaměřením na dekarbonizaci odpadních plynů na skládkách a spalovnách plynu již uzavřeli partnerství se společnostmi zabývajícími se nakládáním s odpady a ropnými a plynárenskými společnostmi, jakož i vládními agenturami ve Spojených arabských emirátech. Nasadí také první systém Levidian LOOP10 přímo v Abu Dhabi. Jediné zařízení LOOP ušetří každý rok nejméně 100 tun uhlíkového ekvivalentu V průběhu desetileté smlouvy Zero Carbon se společností Levidian tedy odstraní pomocí zařízení LOOP půl milionu tun CO2. Zařízení LOOP jsou pojmenována podle jejich přibližného ročního potenciálu snížení ekvivalentu CO2. LOOP50 například snižuje CO2 o 50 tun ročně. Toto množství je zdvojnásobeno v aplikacích, kde vstupní plyn pochází ze zdroje odpadu, jako jsou ropné a plynové vrty (LOOP50 využívající odpadní plyn by snížilo emise CO2 o 100 tun za rok). Smyčky LOOP lze nasadit ve standardních přepravních kontejnerech nebo do trvalé infrastruktury jako jednotlivé jednotky nebo větší pole. Levidian v současné době rozšiřuje technologii LOOP pro nasazení LOOP1000+. Zařízení využívá patentovaný nízkoteplotní a nízkotlaký proces k štěpení metanu na jeho základní atomy, vodík a uhlík, bez potřeby katalyzátorů nebo přísad. Uhlík je uzavřen do vysoce kvalitního grafenu a vodík může být buď použit jako směs bohatá na vodík nebo oddělen a skladován pro použití v čisté formě. O Zero Carbon Ventures Zero Carbon Ventures je nově založená společnost, dynamický tým celosvětově uznávaných multisektorových obchodních a technologických expertů se sídlem v Masdar City v Abu Dhabi. Jejím posláním je přinést na Blízký východ špičkové technologie na snižování uhlíku. Tým společnosti Zero Carbon hledá inovace, svým partnerům poskytuje investice, obchodní know-how a životně důležitá spojení se společnostmi na Blízkém východě s cílem vytvořit okamžité a dlouhodobé výhody pro všechny. O Levidian Nanosystems Levidian, založená v roce 2012, je britská společnost zabývající se klimatickými technologiemi, jejíž patentovaná technologie LOOP štěpí metan na vodík a uhlík a uzamkne uhlík do vysoce kvalitního „zeleného“ grafenu. Technologické centrum v Cambridge také nabízí poradenství v oblasti výzkumu a vývoje společnostem při vývoji produktů využívajících grafen. Vize Levidian je dekarbonizovaný svět poháněný vodíkem a postavený na grafenu.

Nejnovější zprávy

Informace o zpracování osobních údajů
Webdesign Zdeněk Nováček, s.r.o.