Registrovaní členové spolku se mohou přihlásit zde. Podat přihlášku můžete zde.

ČEZ ESCO postaví ve Vítkovicích největší akumulátor v ČR

Baterie velká jako rodinný dům pomůže stabilizovat českou energetickou soustavu.

Ilustrační obr

Baterie velká jako rodinný dům pomůže stabilizovat českou energetickou soustavu

  •    Výkon bateriového uložiště je 10 MW a překonává současnou největší baterii v Česku o více než 40 %.
  •    Systém pojme 9,45 MWh energie, trojnásobek baterie ČEZ v Tušimicích.
  •    Zajistí služby výkonové rovnováhy, hlavně primární regulaci frekvence
  •    ČEZ chce do roku 2030 postavit akumulační kapacity o výkonu 300 MW.

Společnost ČEZ postupně naplňuje jeden ze svých cílů oznámených ve strategii Čistá Energie Zítřka: postavit do roku 2030 nová úložiště energie o kapacitě 300 MW. Nejnovějším příspěvkem je největší baterie České republiky o výkonu 10 MW, která pod taktovkou společnosti ČEZ ESCO vzniká v areálu Energocentra Vítkovice a v plném provozu bude v druhé polovině letošního roku. Akumulační systém podpoří transformaci české energetiky a přispěje ke stabilizaci energetické sítě díky poskytování služeb výkonové rovnováhy.

„Evropská energetika se dynamicky mění, ale základem zůstává bezpečná dodávka energií a stabilita sítí. Rostou proto požadavky na kapacity pro spolehlivě uložení nebo naopak rychlé dodání energie a také pro poskytování tzv. podpůrných služeb. Naším cílem je vybudovat 300 MW v akumulaci do roku 2030 a intenzivně pracujeme na prvních velkých projektech. Důkazem je i dosud největší baterie ve Vítkovicích. Podobné systémy připravujeme i v dalších areálech,“ říká předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.

Šestice 2,5 metru vysokých bateriových kontejnerů s celkem 34 bateriovými moduly, tři chladiče a stejný počet transformátorů. To všechno s unikátním řešením baterií KORE Power, které mají oproti dosavadním akumulačním systémům až o 20 % vyšší kapacitu a jsou oproti dosavadní praxi servisovány zvenčí, a díky kompletnímu vyplnění vnitřního prostoru bez vnitřní uličky mají tak vyšší kapacitu než dosavadní typy. Skládačka, ze které se rodí největší akumulační systém České republiky, symbolicky zapadá do postupné přeměny areálu Energocentra Vítkovice pro fungování v podmínkách moderní energetiky. Významný dodavatel tepla pro průmyslové podniky, veřejnou správu i domácnosti v ostravské aglomeraci má od roku 2018 novou ekologickou kotelnu se třemi kotly a s kogeneračními jednotkami.

„Dekarbonizace české energetiky je šancí pro ekologické zdroje kombinované s chytrými řešeními. A právě takové spojení vidíme ve Vítkovicích, kde jsme už dříve zmodernizovali provoz energetického zdroje a letos přidáme největší českou baterii. Bateriový systém tu dokáže kromě poskytování podpůrných služeb například pokrýt denní spotřebu 1300 domácností. Pro firmy, které chtějí mít podobnou pojistku v záloze, nabízí ČEZ ESCO taková řešení na klíč,“ říká Kamil Čermák, generální ředitel ČEZ ESCO. 
 

Velkokapacitní baterie ve Vítkovicích bude fungovat ve vazbě s konvenčním blokem, který je významným regionální dodavatelem energií. Mezi jeho zákazníky patří např. Třinecké železárny, Vítkovice Holding, Vítkovická Nemocnice Ostrava i domácnosti z okolí. Baterie umožní kromě klasického ukládání energie především poskytování různých typů podpůrných služeb v čele s primární regulací frekvence. V praxi tak při poklesu frekvence v síti pod 50 Hz začne bateriový systém v řádu milisekund dodávat regulační energii, a naopak při frekvenci nad 50 Hz ji ze soustavy odebírat. Zhotoviteli jsou společnosti ČEZ Energetické služby ze skupiny ČEZ ESCO a firma IBG Česko, která už má za sebou instalaci několika úspěšně fungujících bateriových systémů v ČR.  Provozovatelem bude ČEZ ENERGO – také ze skupiny ČEZ ESCO.

Skupina ČEZ se akumulaci energie věnuje komplexně, mj. aktivitami v segmentu veřejných rychlodobíjecích stanic pro elektromobily, v průmyslových podnicích, pro malé i střední firmy i v domácnostech. Od roku 2019 provozuje 2,8MWh akumulační systém v areálu elektrárny Tušimice. Umístění dalších bateriových systémů se předpokládá a připravuje i v areálech dalších klasických elektráren. Využity by byly opět hlavně pro poskytování podpůrných služeb. Vedle nových baterií půjde i o sestavy z už dříve používaných akumulátorů, tzv. second-life. Evropský rozměr získávají tyto aktivity díky členství České republiky v evropských platformách pro přeshraniční výměnu regulační energie MARI a PICASSO.

Top 5 největších akumulačních kapacit ČEZ v České republice

Lokalita

    

Zahájení provozu akumulačního systému

Úložná kapacita
PVE Dlouhé stráně 1996 3700 MWh
PVE Dalešice 1978 2300 MWh
PVE Štěchovice II 1947, modernizace 1996 200 MWh
Baterie - Energetika Vítkovice 2023 9,45 MWh
BAART - Tušimice 2019 2,8 MWh

Zdroj: https://www.svetenergie.cz/cz/novinky/akce-cez/423-cez-esco-postavi-ve-vitkovicich-nejvetsi-akumulator-v-cr, 10. 03. 2023, Autor: ČEZ 

 

Nejnovější zprávy

Informace o zpracování osobních údajů
Webdesign Zdeněk Nováček, s.r.o.