Registrovaní členové spolku se mohou přihlásit zde. Podat přihlášku můžete zde.

Jaderný Teplator z ČVUT má pomoct při obnově energetiky na Ukrajině

Český projekt Teplator pomůže po válce s obnovou energetické infrastruktury na Ukrajině. Společnost World ThermoExport uzavřela smlouvu o budoucím odběru technologie, kterou vyvíjejí vědci z Českého vysokého učení technického (ČVUT). Teplator je malý modulární jaderný reaktor, který využívá jádro pro výrobu tepla. Technologie je aktuálně patentovaná a letos zahájí licenční řízení v Kanadě. ČTK o tom informovali zástupci projektu v tiskové zprávě.

Teplator

Projekt na vytvoření malého modulárního reaktoru, který by mohl sloužit jako jaderný zdroj pro levné centrální vytápění, vznikl před více než šesti lety. Vyvíjejí ho vědci pod vedením Radka Škody z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky při ČVUT v Praze.

Teplator je jedinečná a cenově dostupná technologie, která umožní dodávat teplo do domácností a firem za cenu okolo 100 korun/GJ. Pro instalaci bude potřeba součinnosti úřadů, krajů a teplárenských společností při povolovacím řízení,“ řekl Petr Pávek, člen správní rady Invest & Property Consulting (IPC), která je investorem projektu.

Loni v září podepsala IPC memorandum s Diplomatickou misí veřejné diplomacie Ukrajiny. Nyní zástupci ukrajinské mise podepsali smlouvu o budoucí spolupráci se společností World ThermoExport. Díky tomu bude možné v budoucnu technologii instalovat na Ukrajině a napomoci tak s distribucí tepla pro obyvatelstvo, školy i průmysl.

Licencování a následné uvedení do zkušebního provozu nebude podle zástupců projektu jednoduché a může trvat až pět let. Obě strany se přesto shodly, že projekt má do budoucna velký potenciál a že je zájem ho společně dovést do komerčního prostředí.

Delegace ukrajinských expertů na energetiku v čele s Mykhailem Borysiukem dostala informace ohledně vizí společnosti IPC i detaily o technologii a bezpečnosti reaktoru. Do budoucnosti projektu mohli Ukrajinci nahlédnout skrze virtuální realitu, která simuluje budoucí stavbu i její začlenění do okolní krajiny či prostředí městské aglomerace, uvedli zástupci projektu.

Mezinárodní agentura pro atomovou energii (IAEA) definuje malé, střední a velké reaktory podle výstupního elektrického výkonu. Jako malé reaktory jsou klasifikovány reaktory do 300 MWe. Elektrický megawatt (MWe) je jednotka používaná v jaderné energetice, představuje elektrický výkon generátoru.

 

Zdroj: https://oenergetice.cz/jaderne-elektrarny/jaderny-teplator-z-cvut-ma-pomoct-pri-obnove-energetiky-na-ukrajine, 14. červen 2023, ČTK

Nejnovější zprávy

Informace o zpracování osobních údajů
Webdesign Zdeněk Nováček, s.r.o.