Registrovaní členové spolku se mohou přihlásit zde. Podat přihlášku můžete zde.

Průměrná tržní cena povolenky na emise skleníkových plynů za rok 2022

Průměrná cena povolenky na emise skleníkových plynů pro rok 2022.

Obrázek
ERÚ

Průměrná tržní cena povolenky na emise skleníkových plynů za rok 2022


Energetický regulační úřad stanovuje pro účely

a) ustanovení § 26d odst. 5 zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

b) regulace cen tepelné energie v bodě (1.2) přílohy č. 1 cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2021 ze dne 16. září 2021, k cenám tepelné energie

průměrnou tržní cenu povolenky na emise skleníkových plynů za rok 2022 ve výši

1 986,21 Kč/t CO2.

Průměrná cena povolenky na emise skleníkových plynů pro rok 2022 je stanovena na základě údajů z realizovaných obchodů na spotovém trhu na burze European Energy Exchange (EEX) jako vážený průměr uzavíracích cen za každý obchodovací den přepočtených na Kč podle platného kurzu vyhlášeného ČNB pro daný den, kde váhou je množství zobchodovaných povolenek na emise skleníkových plynů za každý obchodovací den.
 

Nejnovější zprávy

Informace o zpracování osobních údajů
Webdesign Zdeněk Nováček, s.r.o.