Registrovaní členové spolku se mohou přihlásit zde. Podat přihlášku můžete zde.

V případě energetické nouze se bude vytápět jen na 18 stupňů

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo novou vyhlášku stanovující zvláštní pravidla pro vytápění a dodávky teplé vody. Taková pravidla by vstoupila v platnost v případě vyhlášení předcházení stavu nouze nebo stavu nouze v teplárenství.

V případě energetické nouze se bude vytápět jen na 18 stupňů

Stát tak získá nástroj, který lze použít v případě výpadku dodávky zemního plynu z Ruské federace. Cílem vyhlášky, kterou ministerstvo poslalo do připomínkového řízení, je stanovit odlišná pravidla pro vytápění v době energetické nouze. Týkat by se měl téměř všech budov – obytných, administrativních, škol a školek, zdravotnických zařízení, hotelů a restaurací, kolejí či ubytoven. Pouze obývací místnosti v domovech pro seniory se mohou vytápět na stejnou teplotu jako za běžné situace. Tabulka s přehledem doporučených teplot pro různá zařízení je poměrně složitá. Obecně však platí, že doporučení v době energetické nouze zní vytápět pro obytné místnosti jen na 18 stupňů. Týkat se má všech budov připojených k centralizovanému zdroji tepla, který spaluje uhlí, zemní plyn či jiné fosilní palivo. Výjimku budou mít zdroje tepla poháněné obnovitelnými zdroji, například biomasou. „Jde o další opatření, která nazývám airbagy. Máte je v autě, doufáte, že je nikdy nebude muset použít, ale když je potřebujete, jste velmi rádi, že jste si je pořídili,“ řekl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela k návrhu. Pravidla uvedená v nové vyhlášce by vstoupila v platnost v případě vyhlášení předcházení stavu nouze. „Naším cílem je mít připraveny legislativní nástroje, které nám pomohou dosáhnout potřebných úspor v případě, že by ruský diktátor Vladimir Putin dále eskaloval svou energetickou válku,“ zmínil ministr Síkela a dodal, že úspory plynu, kterých by se v případě zavedení těchto pravidel podařilo dosáhnout, by se mohly započítat do cíle snížit spotřebu plynu o 15 procent, který vyplývá z nařízení Evropské unie schválené na červencovém zasedání Rady. Vyhláška dále uvádí, že v nočních hodinách od 22:00 do 6:00 hodin bude možné při stavu nouze v teplárenství vytápění obytných budov omezit nebo krátkodobě přerušit. Totéž platí pro administrativní a další budovy mimo pracovní dobu zaměstnanců. Ministerstvo průmyslu dodává, že stanovení jednotlivých teplot ve vyhlášce konzultovalo se zástupci ministerstva zdravotnictví. Částečně vychází také z praxe v jiných zemích. Celý přehled uvádí ministerstvo na svém webu.

Nejnovější zprávy

Informace o zpracování osobních údajů
Webdesign Zdeněk Nováček, s.r.o.