Registrovaní členové spolku se mohou přihlásit zde. Podat přihlášku můžete zde.

Říhající krávy nutí Nový Zéland zavést radikální novinku: emisní povolenky na dobytek

Většinu skleníkových plynů na Novém Zélandu má na svědomí zemědělství, zejména ovce a skot. Země tak představila návrh zákona, podle něhož by zemědělci kupovali emisní povolenky.

Říhající krávy nutí Nový Zéland zavést radikální novinku: emisní povolenky na dobytek

Nový Zéland zveřejnil návrh zákona, který zavádí placené emisní povolenky v zemědělství. Největším zdrojem skleníkových plynů jsou v této zemi říhající ovce a skot, píše agentura Reuters. Pokud tento systém začne platit, bude Nový Zéland první zemí, kde budou farmáři platit za emisní povolenky pro dobytek. Výnosy z jejich prodejů by pak šly na výzkum v této oblasti, upozornila agentura Reuters. Na Novém Zélandu žije pět milionů lidí, asi deset milionů kusů hovězího dobytka a 26 milionů ovcí. Skoro polovina novozélandských emisí skleníkových plynů vzniká v zemědělství, jde hlavně o metan. Zemědělství ale bylo doposud ze systému obchodování s emisními povolenkami vyňato, za což vláda sklízela kritiku. Výnosy z prodejů povolenek půjdou na výzkum Podle plánu vypracovaného vládou a zástupci zemědělců by farmáři za emise měli začít platit od roku 2025. Jiná cena se bude platit za emise plynů, jako je metan, jiná například za vypuštěný oxid uhličitý. „Není sporu o tom, že je nutné, abychom snížili množství metanu, který vypouštíme do atmosféry, a efektivní systém ocenění emisí v zemědělství v tom bude hrát klíčovou roli,“ řekl ministr pro změnu klimatu James Shaw. Návrh zahrnuje odměny pro zemědělce, kteří omezují emise prostřednictvím krmných aditiv, výhody budou mít také ti, kdo se starají o lesy. Výnosy ze systému obchodování s povolenkami v zemědělství budou použity na výzkum, vývoj a poradenství pro farmáře. Systém povolenek představuje zřejmě největší zásah státu do novozélandského zemědělství od zavedení dotací v 80. letech minulého století, řekla ekonomka Susan Kilsbyová z banky ANZ Bank. Konečné rozhodnutí ohledně zavedení emisních povolenek v zemědělství padne pravděpodobně v říjnu. oznámka: Molekula methanu má symetrii pravidelného čtyřstěnu (bodová grupa symetrie Td), v jehož těžišti se nachází uhlíkový atom a v jehož vrcholech se nacházejí vodíkové atomy. Methan může reagovat explozivně s kyslíkem . V automobilové dopravě představuje jednu z pohonných látek, pod označením CNG (Compressed Natural Gas), stlačený zemní plyn, jehož hlavní složku tvoří právě methan. Ing. Jan Bouška (SPVEZ)

Nejnovější zprávy

Informace o zpracování osobních údajů
Webdesign Zdeněk Nováček, s.r.o.