Registrovaní členové spolku se mohou přihlásit zde. Podat přihlášku můžete zde.

11 miliard: Stát podpoří dotacemi solární elektrárny na zemi i vodě z Modernizačního fondu

Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR včera otevřelo v Modernizačním fondu čtyři nové výzvy s cílem podpořit rozvoj fotovoltaiky a také komunitní energetiky. Čtveřice nových výzev z programů RES+ celkově nabídne finanční prostředky v objemu 11 miliard korun na energetickou soběstačnost a čisté zdroje, žádat o ně bude možné od srpna.

11 miliard: Stát podpoří dotacemi solární elektrárny na zemi i vodě z Modernizačního fondu

Nové fotovoltaické elektrárny do 1 MW Nově vyhlášené výzvy z Modernizačního fondu podporu malých fotovoltaických elektráren (FVE) o výkonu do 1 MW, kde se o dotace mohou ucházet stávající nebo budoucí držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny) a společenství pro obnovitelné zdroje. Maximální výše dotací je 50 % z celkových výdajů projektu. Celkový objem prostředků je 1,5 miliardy Kč. Výzva je vyhlášena jako jednokolová nesoutěžní. Realizace podpořených projektů: nejpozději do 2 let od vydání rozhodnutí. Zahájení příjmu žádostí o dotace je stanoveno na 10. 8. 2022 a ukončení příjmu žádostí: 15. 3. 2023. Na co můžete získat dotaci? Podporovány jsou: systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny, systémy výroby vodíku elektrolýzou vody Nové fotovoltaické elektrárny nad 1 MW Nově vyhlášené výzvy z Modernizačního fondu podporu malých fotovoltaických elektráren (FVE) o výkonu nad 1 MW, kde se o dotace mohou ucházet stávající nebo budoucí držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny) a společenství pro obnovitelné zdroje. Maximální výše dotací je 50 % z celkových výdajů projektu. Celkový objem prostředků je 5,5 miliardy Kč. Výzva je vyhlášena jako jednokolová soutěžní. Realizace podpořených projektů: nejpozději do 5 let od vydání rozhodnutí. Zahájení příjmu žádostí o dotace je stanoveno na 3. 8. 2022 a ukončení příjmu žádostí: 31. 10. 2023. Nové Komunální FVE pro malé obce Malé obce mohou čerpat až 75% podporu na pořízení fotovoltaických systémů na střechy a přístřešky veřejných (nekomerčních) budov, a to včetně ukládání energie, souvisejících rekonstrukcí střech a vnitřních rozvodů či pořízení systémů na řízení spotřeby energie. Maximální výše dotací je 75 % z celkových výdajů projektu. Celkový objem prostředků je 1,5 miliardy Kč. Výzva je vyhlášena jako jednokolová soutěžní. Realizace podpořených projektů: nejpozději do 3 let od vydání rozhodnutí. Zahájení příjmu žádostí o dotace je stanoveno na 10. 8. 2022 a ukončení příjmu žádostí: 15.3. 2023. Obce na území ČR s maximálním počtem 3 000 obyvatel k 1. 1. 2022 dle údajů Českého statistického úřadu. Na co můžete získat dotaci? Instalace nových fotovoltaických elektráren (FVE) s instalovaným výkonem do 1 MWp (včetně) na jedno předávací místo do DS/PS. Podporovány jsou: Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny. Vynucené investice do renovací konstrukcí střech, na kterých budou instalovány FVE, a do modernizace elektroinstalace v budovách s nově instalovanými FVE. Zavedení energetického managementu včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie, projektová příprava a činnost odborného technického a autorského dozoru a BOZP. Jaké typy instalaci budou podpořeny? Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny, systémy výroby vodíku elektrolýzou vody Komunální FVE pro větší obce (energetická společenství) Dotační výzva je určena pro větší obce, veřejné subjekty a subjekty vlastněné 100% veřejným sektorem na pořízení fotovoltaických panelů na střechy a přístřešky veřejných i komerčních budov a veřejné pozemky. Žadatelé navíc budou moci dotací pokrýt náklady na zařízení na ukládání jak elektrické, tak tepelné energie a její řízenou spotřebu. Celkový objem prostředků je 2,5 miliardy Kč. Zahájení příjmu žádostí o dotace je stanoveno na 17. 8. 2022 a ukončení příjmu žádostí: 15.3. 2023. Obce na území ČR s maximálním počtem 3 000 obyvatel k 1. 1. 2022 dle údajů Českého statistického úřadu. Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 5 let od vydání rozhodnutí. Na co můžete získat dotaci? Předmětem podpory je instalace nových FVE s instalovaným výkonem do 1 MWp (včetně) na jedno předávací místo do DS/PS. Podporovány jsou: Sdružené projekty výstavby FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem do DS/PS umístěných na území obce žadatele a/nebo zřizovatele či majitele žadatele v případě, že žadatelem je příspěvková organizace zřízená obcí nebo právnická osoba vlastněná obcí. V případě statutárních měst a hlavního města Prahy na území samosprávného městského obvodu nebo městské části; Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny; Systémy výroby vodíku elektrolýzou vody, (dále jen elektrolyzér 2 ); Systémy energetického managementu včetně řídícího softwaru a prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie. Celková dotace na akumulaci do vodíku souhrnně za projekt nesmí převýšit dvojnásobek dotace na výstavbu FVE.

Nejnovější zprávy

Informace o zpracování osobních údajů
Webdesign Zdeněk Nováček, s.r.o.